Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:www.patriciabruynse.nl

Kantooradres:

De Parelvisserslaan 114

1183RP Amstelveen

The Netherlands

KvK nr: 34158644 te Amsterdam 

Tel: +31(0)20-6444103telefonisch bereikbaar op dinsdag  t/m zaterdag  van 11:00 - 17.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen)

algemeen e-mailadres; info@patriciabruynse.nl

Klantenservice : aanmelden retouren info@patriciabruynse.nl, Patricia Bruynse Marketing,Sale&Inkoop: Eigenaresse Patricia Bruynse 

Definities

patriciabruynse.nl is een online winkel in eigen ontworpen designer kleding en accessoires.Dit betekend dat u uitsluitend via deze webboetiek een bestelling kunt plaatsen. patriciabruynse.nl beschikt niet over een fysieke winkel of faciliteit om kleding te passen of om kleding te etaleren. Alle gekochte artikelen in de webboetiek worden uitsluitend via de post verzonden het is daarom niet mogelijk om bestellingen af te halen en/of contant af te rekenen.

Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van patriciabruynse.nl.

 
Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.patriciabruynse.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Patriciabruynse.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Prijzen De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld. 


Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor zendingen binnen Nederland en naar andere landen gelden bezorgkosten die extra in rekening worden gebracht. Alle pakketen worden aangetekend & verzekerd verzonden en een handtekening is vereist bij ontvangst. 


www.patriciabruynse.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, exclusief verzendkosten vermeld.

Betalingen worden mogelijk gemaakt via Multisafepay:

• iDeal - Wie gebruikmaakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,ING, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers kan direct betalen met iDEAL.  iDEAL is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Dit betekent dat betalen met iDEAL net zo veilig is als betalen via internetbankieren.

• Giropay - is de meest gebruikte online betaalmethode in Duitsland en vergelijkbaar met iDEAL in Nederland. Giropay wordt in Duitsland ondersteund door de volgende banken; Sparkassen, Postbank, Volksbanken Raiffeisenbanken, MLP, Cronbank, Readybank, CVW Privatbank, PSD Bank. Deze banken dekken 85 % van de Duitse markt.

• Mister Cash - Belgische klanten die bankieren bij Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank of VDK Spaarbank kunnen bij ons met de betaalmethode Mister Cash online aankopen doen met hun bankpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd.

• DIRECTebanking - is ontwikkeld door de Payment Network AG. Er kunnen realtime, gegarandeerde banktransacties afgehandeld worden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Engeland en Frankrijk. Het is een direct-betaalmethode met TÜV-certificaat en door de TÜV gekeurde transactieveiligheid.

• Credit kaarten – Visa , Mastercard• Maestro – Deze betaling systeem wordt in 2011 geïntroduceerd.

• Overschrijving - Zelf geld overmaken van eigen bank. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling, het totale bedrag onder vermelding van het ordernummer kunt uw overmaken aan patriciabruynse.nl. De bank gegevens worden vermeld op order bevestiging.

Wij bieden ook rembours betaling aan. Deze manier van betaling kunt u binnen Nederland gebruiken hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

 
BetalingstermijnIn geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door patriciabruynse.nl te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal patriciabruynse.nl de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.


De klant geeft patriciabruynse.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van patriciabruynse.nl. 

Levering

patriciabruynse.nl streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 a 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is patriciabruynse.nl echter niet verplicht.


Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door onvoldoende informatie van de klant hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. patriciabruynse.nl zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

Ruilen of retourneren

Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. VOOR AL ONZE ARTIKELEN GELDT: NIET GOED GELD RETOUR, mits u patriciabruynse.nl uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

RuilingenRuilingen van het zelfde artikel in een andere maat, worden binnen Nederland kosteloos verzonden. Helaas zijn wij genoodzaakt voor ruilingen buiten Nederland verzend kosten in rekening te brengen.


Retourinstructies

U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via info@patriciabruynse.nl binnen 7 dagen na ontvangst van uw order. Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u uiterlijk binnen 1 werkdag ( ma t/m vrij m.u.v  zon- en feestdagen) per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald d.m.v overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer. Betalingen per creditcard worden.uitsluitend op creditcard rekening gecrediteerd. 

Retourtermijn retourzending

Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen* (ma t/m vrij muv zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij patriciabruynse.nl. Voor België/Duitsland geldt een retourtermijn van 7 werkdagen voor alle overige landen binnen 14 dagen.  Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

Voorwaarden retourzending

Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder etens, parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn en niet beschadigd. Verpakking dient onbeschadig en in onberispelijke staat te zijn. Kledingstukken die zijn beschadigde en die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden , worden door ons niet retour genomen. Houdt er svp rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het kledingstuk beschadigd raakt door sieraden. patriciabruynse.nl  behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.


Bevestiging retourontvangst

Na ontvangst van uw retourzending zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2- 7 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw pakje. patriciabruynse.nl zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening* gebrachte verzendkosten. (* Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd). Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.


Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving in onze webboetiek, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen ma-vr, muv zon- en feestdagen tussen 13.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@patriciabruynse.nl ,vermeld s.v.p het bestelnummer. 

Wasvoorschriften

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.


Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen.Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per email naar info@patriciabruynse.nl vermeld s.v.p uw bestelnummer. Onze kledingstukken zijn uniek - wij hebben van vele artikelen maar 1 exemplaar - en is na uw bestelling exclusief voor u gereserveerd, na uw annulering kunnen wij het artikel direct weer vrijgeven voor verkoop en staat het niet onnodig op SOLD/Uitverkocht.


Privacy

Patriciabruynse.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u  ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Patriciabruynse.nl zal  uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. 


Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en patriciabruynse.nl, dan wel tussen patriciabruynse.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en patriciabruynse.nl is patriciabruynse.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van patriciabruynse.nl.


Overmacht

Patriciabruynse.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat patriciabruynse.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail aan info@patriciabruynse.nl binnen 7 werkdagen. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Terms and conditions;www.patriciabruynse.nl

Office address:

De Parelvisserslaan 114

1183RP Amstelveen

The Netherlands
Chamber of commerce number: 34158644 registerd in Amsterdam, The Netherlands 

VAT nr: 1464.74661.BO1

Tel: +31(0)20-6444103

Office hours from op Monday until Friday from 13:00 till 17:00 hours (not on Sunday and holiday days) Email address: info@patriciabruynse.nl  Customer service: info@patriciabruynse.nlMarketing & Sales, owner Patricia Bruynse: info@patriciabruynse.nl.


Patriciabruynse.nl is a online boutique where designer clothing is sold. This means that there is no physical shop where garments can be fitted and where clothing is displayed. The designer garments can only be ordered in this online boutique. All garments are send by post delivery it is not possible to collect or pay for your garment at the above mentioned office address.

The terms & regulation apply to internet activities of patriciabruynse.nl

All prices mentioned are including VAT. 

Washing instructions mentioned in the garments need to be applied. If customer uses another method then patriciabruynse.nl cannot be held responsible.


DeliveryYour parcel

We will be sent within 2-3 working days, on receipt of your payment. It will be sent to the address you have stated as the “delivery address”. You will also receive an e-mail confirming the dispatch of your parcel. We are unable to give you the exact date or time, or guarantee when your purchases will be delivered to you.

 Delivery of your unique designer’s garment in the Netherlands is by DHL

DHL delivers all parcels from patriciabruynse.nl within THE NETHERLANDSYou can choose to have your parcel delivered to the nearest DHL service point. You will receive a mobile text message, e-mail or voicemail message when the parcel is ready to be collected. You may pick it up at your own convenience. Some service points are open in the evenings and weekends. It is also possible to have the parcel delivered to your house if you prefer this option. They will send you a mobile text message or e-mail informing you of which day they will deliver to your house. They will try twice during the day and twice again in the evening. If you are not at home then the parcel will be send back to patriciabruynse.nl.

TNT delivers all parcels from patriciabruynse.nl WORLD WIDE

We ship all our parcels Signed for & Registered Priority. After ordering, a link will be sent to you with the parcel’s own unique number so that you can  Track & Trace it all the way to your home.  The following rates are charged for sending your special designer garments.Delivery ratesDelivery rates in euro`s              0-2kg         2-5kg       5-10kg        10-20kg       20-30kg     

EUR 1 14,30 20,80 26,30 35,30 41,76

EUR 2 19,80 26,80 32,30 41,30 48,90

EUR 3 20,60 27,60 33,60 43,60 52,00

World 25,60 35,60 59,60 106,60 150,00

rates are inclusive of VAT
How many days does it take for your parcel to reach you

This is a indication although we cannot guarantee the exact date and time of delivery of your parcel.TNT indicates the following nr. of delivery days:  Belgium 1-2, France 2-3, United Kingdom 2-4, Germany 2-3, Australia 6-8, Brazil 6-9, Canada 5-6, Hongkong 5-7, Israel, Japan, Singapore 4-5, Surinam 5-8, U.S.A 4-8, South Africa 8-10.
Destination

Please choose the correct EUR zone of your country in the drop down choice button which you will find on the ordering page. By clicking on your country the correct parcel rates will be added to your order. You can chose from EUR1, EUR2, EUR3 or World. If you do not fill out the correct country of your address then the parcel cannot be sent. If you have any problems, please do not hesitate to contact us through our contact page, where you can leave a message.


EUR1 = Belgium, Luxembourg, Denmark (excl Faroe islands and Greenland), Germany, France (including Corsica and Monaco), Italy (excl San Marino and the Vatican City), Austria, Spain (incl. the Balearic Islands excl. Canary Islands), United Kingdom (excl. Gibraltar and the Channel Islands), Sweden.

EUR2= Bulgaria, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal (incl. the Azores and Madeira), Romania, Slovenia, Slovakia, Czech Republic. 

EUR3 = Albania, Andorra, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Canary Islands, Cyprus, Faroe Islands, Gibraltar, Greece, Greenland, Iceland, Channel Islands, Croatia, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norway,  Ukraine, San Marino, Serbia, Switzerland, Turkey, Vatican City, White Russia.

World  = All other countries . If your country is not mentioned in one of the above list then you may click on World.

 
We do not accept• Your order cannot be sent if you have given a postbox number, this must be a house delivery address or office address.• Your order cannot be sent if you have given us a hotmail e-mail address or other free e-mail address.• Your delivery address must provide a land-line (home) phone number. If there is only a mobile number mentioned on your order sheet, then your parcel cannot be sent. 


Order & check out

Payment at the patriciabruynse.nl web-boutique takes place in a safe environment with our Multisafepay service provider. You are able to pay with iDEAL,mistercash, giropay, maestro, DIRECTebanking and with credit cards, Mastercard and Visa. If you prefer to make a bank-transfer direct from you own bank, this is also an option. When you have made a choice on how you would like to pay you click on the drop down button on your ordering page, you will be linked to a secure and safe page where you can make your on-line payment.


Ordering process & check out

step 1

On the page of the clothing article of your choice you will see a drop down button for your size, click on your size (after checking the size chart). After you entered your size a drop down button for the quantity will appear you may then click on the shopping cart to continue to the next page.

 
Ordering process & check out

step 2

On this page you can make your choice, on the drop down button, which payment method you prefer. Here you also make a choice on the other drop down button to which country your parcel needs to be sent. You have the following possibilities: Netherlands/Nederland, EUR 1 , EUR 2, EUR 3 and World (for all other countries). It is very important to chose the correct zone of your country if you fill in the wrong zone than your package will not be sent. If your packages are sent within the Netherlands then obviously no shipping costs will be charged. If you have made a mistake on this page you can click RECALCULATE. Next to the amount of the clothing item you will see a cross, press on this cross and your article will be deleted.  

Ordering process & check out

step 3

You may continue shopping, return to browse the various designs of clothing. If you are happy with your choice(s) you click on CHECKOUT. On this page you inform us of your home address and delivery address. If you have a announcement to make, such as delivery preferences, then there is also space for you to write a note. In the next step, the total amount of your purchase is stated so you may have one final check. Click on the button CONFIRMED to confirm your order. You will now be linked to a save environment where you will be able to pay for the garment(s) according to your preferred payment method. You will see a confirmation of the order of which you will also receive an e-mail. You can now choose to return to the web-boutique. If you have any problems with ordering please do not hesitate to contact us. In the event of problems with deliveries, could I please firstly ask you  to check your bank details. Check if the payment has been debited from your account and credited to  Patricia Bruynse.nl. Payments must be cleared by the banking system before purchases are sent out. Please do not hesitate to contact us if you have any such queries.


Payment options

The following payment options are available:

iDEAL- If you use internet banking through  ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,ING, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank or Van Lanschot Bankiers you can pay directly with your bank card. A popular method in The Netherlands.Giropay- this is the most popular online banking payment method in Germany and comparable with iDEAL in The Netherlands. Giropay is supported by the following banks: Sparkassen, Postbank, Volksbanken Raiffeisenbanken, MLP, Cronbank, Readybank, CVW Privatbank, PSD Bank.Mister Cash – Is used by our Belgian customers who bank with Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank of VDK Spaarbank. Safe purchasing on their own bank card. DIRECTebanking – has been developed by the Payment Network AG. They provide guaranteed bank transactions in Germany, Austria, Switzerland, Belgium, The United Kingdom and France. This is a direct-payment method with a TÜV-certificate certified by de TÜV for safe transactions. Credit Card- Visa, MasterCardMaestro – This payment service will be introduced in April 2011.


Will there be extra charges for payment services?No we do not charge you extra cost for payment services


Safe and secure payment environment online with patriciabruynse.nl 

Purchasing garments at the patriciabruynse.nl online boutique is both safe and secure. Your payments are handled by our payment service provider MultiSafepay. Due to their 15 years of experience and know- how on online payments, they offer an excellent secure online service which complies with strict PCI-DSS-norm. MultiSafepay also has a iDEAL certification through Currence and all credit cards run through a  3-D Secure online payment service which is supported and Certified by Visa, and MasterCard Secure Code to ensure safe payments, online.  


Privacy 

Patriciabruynse.nl respects the privacy of all visitors to her site, and customers on her site. We ensure that your personal information will be handled accordingly. Your private information will only be used to make sure that your order and delivery is handled as smoothly and as quickly as possible.Patriciabruynse.nl  will not give your information to a third party. It will only be given to a the company involved with the order payment, and for the delivery of your purchase.


Return & Exchange Policy 

We endeavour to explain to you in detail about every clothing item. If you are unhappy about the garment you have received, or it does not fit correctly then you may exchange it for another size or return the clothing item, as desired. We have a policy which states “if you are not happy with your purchase then you are able to return the item and get your money back”. You are able to get your money back if you inform patriciabruynse.nl by e-mail within 7 days of receiving your parcel. The following terms apply:For return of clothing items, the following terms apply;


Inform us in advance It is imperative that you inform us, in advance, of your intention to return or exchange a clothing item. Please inform us by e-mail: info@patriciabruynse.nl within 7 days of receiving your parcel. After receiving your e-mail we will reply within 1 working day (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 17:00 hours) and I will send you an e-mail with the information on how to return your purchase.


Return of your purchase: details and instructions

After informing us by e-mail that you would like to return your clothing garment we will send you an e-mail within 1 working day (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 17:00 hours) with confirmation with return instructions. Please mention your order number, name and if you have made payment your method of payment, via a bank card, credit card or bank-transfer. Please mention your IBAN/BIC number. Return payments by credit card can only be credited to the same credit card’s account number.


Return term

Within The Netherlands, the clothing article which you would like to return, will need to be returned within 5 working days after receiving your e-mail return-confirmation (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 17:00 hours) at patriciabruynse.nl. For Belgium and Germany a return-term of 7 days will apply. Other countries will have to send the clothing back within 14 working days. Any returned items that are later then the mentioned terms will not be accepted unless both parties have agreed and accepted other terms. 


Terms and Policy for returning clothing items

The clothing item returned needs to be in its’ original state. This means not worn and only tried-on to see how clothing item fits. No traces of food, drink, perfume and or cigarette smells or other signs of wear of the clothing item are acceptable. The attached labels need to be intact and not damaged. The packaging may not be damaged and must be in a perfect state. If the clothing item is damaged or has any of above mentioned defects; which after our inspection results in  the garment not being re-saleable; we will not be able to accept your return. Please make sure that when trying on the garment you do not use perfume, that you do not get any make-up on the garment or that the garment does not get damaged by jewelry you may be wearing. Patriciabruynse.nl has the right on the grounds of all mentioned Terms or suspicion of the above to refuse and or charge money for repair and subtract this from original retail price.


Return Confirmation

After we have received your returned parcel we will inspect the garment as mentioned above. You will receive an e-mail within 2 working days of our receipt of your returned parcel. Within 30 working days after receiving the said parcel, your purchase price excluding charged delivery/shipping costs will be reimbursed. The customer incurs the costs for returning parcels.Please make sure your return parcel is properly stamped for postage.

The customer is responsible for sufficient postage stamps for returning the parcel. Returned parcels which have not been post-paid correctly will be refused.

We are not responsible for lost returned parcels. The customer is responsible for correct packaging and shipment of a return parcel.


Please note - for our international customers 

Please note that you will be responsible for all shipping costs and that any additional duty or customs charges applicable in the destination country are payable by yourself. If you return any items to us then you will be responsible for return shipping costs and any re-entry duty or customs charges incurred when the items re-enter The Netherlands. Patriciabruynse.nl does not refund the sending or return of shipping costs unless the items are faulty or are not the items you have ordered. In compliance with the DSR (Distance Selling Regulations) under EU Law. Refunds for returns of items that patriciabruynse.nl accepts are faulty or incorrect items will be refunded via your original method of payment. We do not refund any shipping costs (either the cost to send the items to you or the cost of the return) and are unable to refund any duty paid on the items returned to us that are either faulty or unsuitable as this is a contract between the purchaser and own country Customs & Excise. 


Complaints procedure concerning the delivery of your order

We try everything possible to ensure your parcel is sent in both a secure and efficient manner . On arrival of your parcel please check to see if you have received the correct item. If you have not received the correct item or it does not comply with the description on the web-boutique, then please inform us immediately by e-mail info@patriciabruynse.nl or phone (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 13:00 – 17:00 hours). Please mention your order number. 


We endeavour to offer you a high quality of service therefore if something is not correct or if you are not happy with the ordered item then please inform us within 7 working days after receiving your clothing items. We will try our upmost to assist and to find a solution for you. 
 


Algemene Voorwaarden Patricia Bruynse Exclusieve dameskleding 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Patricia Bruynse


Vestigingsadres: Ruinelaan 1, 1861 LK Bergen NH 

Bezoekadres: Ruinelaan 1, 1861 LK Bergen NH 

Telefoonnummer: 00-31- (0)6 - 52466188 :

E-mailadres: info@patriciabruynse.nl 

KvK-nummer: 34158644 te Amsterdam

Btw-identificatienummer: 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevens. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:
www.patriciabruynse.nl

Kantooradres:
Ruinelaan 1
1861 LK Bergen - NH
The Netherlands

KvK nr: 34158644 te Amsterdam
BTW nr: 1464.74661.BO1

Tel: +31(0)6-52466188
telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 11:00 - 18.00 uur (m.u.v. zon- en feestdagen)
info@patriciabruynse.nl algemeen e-mailadres
info@patriciabruynse.nl Klantenservice : aanmelden retouren info@patriciabruynse.nl, Patricia Bruynse Marketing,Sale&Inkoop, Eigenaresse

Definities

patriciabruynse.nl is een online winkel in duurzaam en eerlijk geproduceerde designer kleding en accessoires.Dit betekend dat u uitsluitend via deze webboetiek een bestelling kunt plaatsen. patriciabruynse.nl beschikt since 2014 over een fysieke winkel. Alle gekochte artikelen in de webboetiek worden uitsluitend via de post verzonden het is daarom niet mogelijk om bestellingen af te halen en/of contant af te rekenen.

Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van patriciabruynse.nl.

Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.patriciabruynse.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Patriciabruynse.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld.

Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor zendingen binnen Nederland en naar andere landen gelden bezorgkosten die extra in rekening worden gebracht. Alle pakketen worden aangetekend & verzekerd verzonden en een handtekening is vereist bij ontvangst.

www.patriciabruynse.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, exclusief verzendkosten vermeld. Betalingen worden mogelijk gemaakt via Multisafepay:
• iDeal - Wie gebruikmaakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,ING, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers kan direct betalen met iDEAL. iDEAL is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Dit betekent dat betalen met iDEAL net zo veilig is als betalen via internetbankieren.
• Giropay - is de meest gebruikte online betaalmethode in Duitsland en vergelijkbaar met iDEAL in Nederland. Giropay wordt in Duitsland ondersteund door de volgende banken; Sparkassen, Postbank, Volksbanken Raiffeisenbanken, MLP, Cronbank, Readybank, CVW Privatbank, PSD Bank. Deze banken dekken 85 % van de Duitse markt.
• Mister Cash - Belgische klanten die bankieren bij Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank of VDK Spaarbank kunnen bij ons met de betaalmethode Mister Cash online aankopen doen met hun bankpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd.
• DIRECTebanking - is ontwikkeld door de Payment Network AG. Er kunnen realtime, gegarandeerde banktransacties afgehandeld worden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Engeland en Frankrijk. Het is een direct-betaalmethode met TÜV-certificaat en door de TÜV gekeurde transactieveiligheid.
• Credit kaarten – Visa , Mastercard
• Maestro – Deze betaling systeem wordt in 2011 geïntroduceerd.
• Overschrijving - Zelf geld overmaken van eigen bank. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling, het totale bedrag onder vermelding van het ordernummer kunt uw overmaken aan patriciabruynse.nl. De bank gegevens worden vermeld op order bevestiging.


Betalingstermijn
In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door patriciabruynse.nl te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal patriciabruynse.nl de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

De klant geeft patriciabruynse.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van patriciabruynse.nl.

Levering
patriciabruynse.nl streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 a 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is patriciabruynse.nl echter niet verplicht.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door onvoldoende informatie van de klant hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. patriciabruynse.nl zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

Ruilen of retourneren
Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
VOOR AL ONZE ARTIKELEN GELDT: NIET GOED GELD RETOUR, mits u patriciabruynse.nl uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

Ruilingen
Ruilingen van het zelfde artikel in een andere maat, worden binnen Nederland kosteloos verzonden. Helaas zijn wij genoodzaakt voor ruilingen buiten Nederland verzend kosten in rekening te brengen.

Retourinstructies
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via info@patriciabruynse.nl binnen 7 dagen na ontvangst van uw order. Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u uiterlijk binnen 1 werkdag ( ma t/m vrij m.u.v zon- en feestdagen) per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald d.m.v overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer. Betalingen per creditcard worden.uitsluitend op creditcard rekening gecrediteerd.

Retourtermijn retourzending
Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen* (ma t/m vrij muv zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij patriciabruynse.nl. Voor België/Duitsland geldt een retourtermijn van 7 werkdagen. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder etens, parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn en niet beschadigd. Verpakking dient onbeschadig en in onberispelijke staat te zijn. Kledingstukken die zijn beschadigde en die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden , worden door ons niet retour genomen. Houdt er svp rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het kledingstuk beschadigd raakt door sieraden. patriciabruynse.nl behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

Bevestiging retourontvangst
Na ontvangst van uw retourzending zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2- 7 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw pakje. patriciabruynse.nl zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening* gebrachte verzendkosten. (* Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd). Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving in onze web boetiek, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen ma-vr, muv zon- en feestdagen tussen 13.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@patriciabruynse.nl ,vermeld s.v.p het bestelnummer.

Afgeprijsde artikelen

Afgeprijsde artikelen mogen niet worden geretourneerd. Daar waar mogelijk kunnen de artikelen omgeruild worden voor het zelfde bedrag of meer, wij geven geen geld terug.

Wasvoorschriften
De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per email naar info@patriciabruynse.nl vermeld s.v.p uw bestelnummer. Onze kledingstukken zijn uniek - wij hebben van vele artikelen maar 1 exemplaar - en is na uw bestelling exclusief voor u gereserveerd, na uw annulering kunnen wij het artikel direct weer vrijgeven voor verkoop en staat het niet onnodig op SOLD/Uitverkocht.

Privacy
Patriciabruynse.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Patriciabruynse.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en patriciabruynse.nl, dan wel tussen patriciabruynse.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en patriciabruynse.nl is patriciabruynse.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van patriciabruynse.nl.

Overmacht
Patriciabruynse.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat patriciabruynse.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail aan info@patriciabruynse.nl binnen 7 werkdagen. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terms and conditions;

www.patriciabruynse.nl
Office address:
Ruinelaan 1
1861 LK Bergen - NH
The Netherlands

Chamber of commerce number: 34158644 registerd in Amsterdam, The Netherlands
V.A.T nr: 1461.74661.BO1

Tel: +31(0)6 - 52466188
Office hours from op Monday until Friday from 11:00 till 18:00 hours (not on Sunday and holiday days)
Email address: info@patriciabruynse.nl
Customer service: info@patriciabruynse.nl
Marketing & Sales, owner Patricia Bruynse: info@patriciabruynse.nl

Patriciabruynse.nl is a online boutique where designer clothing is sold. This means that there is no physical shop where garments can be fitted and where clothing is displayed. The designer garments can only be ordered in this online boutique. All garments are send by post delivery it is not possible to collect or pay for your garment at the above mentioned office address.

The terms & regulation apply to internet activities of patriciabruynse.nl
All prices mentioned are including VAT 21%.

Washing instructions mentioned in the garments need to be applied . If customer uses another method then patriciabruynse.nl cannot be held responsible.

Delivery
Your parcel will be sent within 2-3 working days, on receipt of your payment. It will be sent to the address you have stated as the “delivery address”. You will also receive an e-mail confirming the dispatch of your parcel. We are unable to give you the exact date or time, or guarantee when your purchases will be delivered to you.
Delivery of your unique designer’s garment in the Netherlands are send by post.nl.
You can choose to have your parcel delivered to the nearest post.nl service point. You will receive a mobile text message, e-mail or voicemail message when the parcel is ready to be collected. You may pick it up at your own convenience. Some service points are open in the evenings and weekends. It is also possible to have the parcel delivered to your house if you prefer this option. They will send you a mobile text message or e-mail informing you of which day they will deliver to your house. They will try twice during the day and twice again in the evening. If you are not at home then the parcel will be send back to patriciabruynse.nl.
TNT delivers all parcels from patriciabruynse.nl WORLD WIDE
We ship all our parcels Signed for & Registered Priority. After ordering, a link will be sent to you with the parcel’s own unique number so that you can Track & Trace it all the way to your home. The following rates are charged for sending your special designer garments.
Delivery rates
Delivery rates in euro`s
0-2kg 2-5kg 5-10kg 10-20kg 20-30kg
EUR 1 14,30 20,80 26,30 35,30 41,76
EUR 2 19,80 26,80 32,30 41,30 48,90
EUR 3 20,60 27,60 33,60 43,60 52,00
World 25,60 35,60 59,60 106,60 150,00
rates are inclusive of VAT

How many days does it take for your parcel to reach you
This is a indication although we cannot guarantee the exact date and time of delivery of your parcel.
TNT indicates the following nr. of delivery days: Belgium 1-2, France 2-3, United Kingdom 2-4, Germany 2-3, Australia 6-8, Brazil 6-9, Canada 5-6, Hongkong 5-7, Israel, Japan, Singapore 4-5, Surinam 5-8, U.S.A 4-8, South Africa 8-10.

Destination
Please choose the correct EUR zone of your country in the drop down choice button which you will find on the ordering page. By clicking on your country the correct parcel rates will be added to your order. You can chose from EUR1, EUR2, EUR3 or World. If you do not fill out the correct country of your address then the parcel cannot be sent. If you have any problems, please do not hesitate to contact us through our contact page, where you can leave a message.

EUR1 = Belgium, Luxembourg, Denmark (excl Faroe islands and Greenland), Germany, France (including Corsica and Monaco), Italy (excl San Marino and the Vatican City), Austria, Spain (incl. the Balearic Islands excl. Canary Islands), United Kingdom (excl. Gibraltar and the Channel Islands), Sweden.
EUR2= Bulgaria, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal (incl. the Azores and Madeira), Romania, Slovenia, Slovakia, Czech Republic.
EUR3 = Albania, Andorra, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Canary Islands, Cyprus, Faroe Islands, Gibraltar, Greece, Greenland, Iceland, Channel Islands, Croatia, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norway, Ukraine, San Marino, Serbia, Switzerland, Turkey, Vatican City, White Russia.
World = All other countries . If your country is not mentioned in one of the above list then you may click on World.

We do not accept
• Your order cannot be sent if you have given a postbox number, this must be a house delivery address or office address.
• Your order cannot be sent if you have given us a hotmail e-mail address or other free e-mail address.
• Your delivery address must provide a land-line (home) phone number. If there is only a mobile number mentioned on your order sheet, then your parcel cannot be sent.

Order & check out
Payment at the patriciabruynse.nl web-boutique takes place in a safe environment with our Multisafepay service provider. You are able to pay with iDEAL,mistercash, giropay, maestro, DIRECTebanking and with credit cards, Mastercard and Visa. If you prefer to make a bank-transfer direct from you own bank, this is also an option. When you have made a choice on how you would like to pay you click on the drop down button on your ordering page, you will be linked to a secure and safe page where you can make your on-line payment.

Ordering process & check out step 1
On the page of the clothing article of your choice you will see a drop down button for your size, click on your size (after checking the size chart). After you entered your size a drop down button for the quantity will appear you may then click on the shopping cart to continue to the next page.

Ordering process & check out step 2
On this page you can make your choice, on the drop down button, which payment method you prefer. Here you also make a choice on the other drop down button to which country your parcel needs to be sent. You have the following possibilities: Netherlands/Nederland, EUR 1 , EUR 2, EUR 3 and World (for all other countries). It is very important to chose the correct zone of your country if you fill in the wrong zone than your package will not be sent. If you have made a mistake on this page you can click RECALCULATE. Next to the amount of the clothing item you will see a cross, press on this cross and your article will be deleted.

Ordering process & check out step 3
You may continue shopping, return to browse the various designs of clothing. If you are happy with your choice(s) you click on CHECKOUT. On this page you inform us of your home address and delivery address. If you have a announcement to make, such as delivery preferences, then there is also space for you to write a note. In the next step, the total amount of your purchase is stated so you may have one final check. Click on the button CONFIRMED to confirm your order. You will now be linked to a save environment where you will be able to pay for the garment(s) according to your preferred payment method. You will see a confirmation of the order of which you will also receive an e-mail. You can now choose to return to the web-boutique. If you have any problems with ordering please do not hesitate to contact us. In the event of problems with deliveries, could I please firstly ask you to check your bank details. Check if the payment has been debited from your account and credited to Patricia Bruynse.nl. Payments must be cleared by the banking system before purchases are sent out. Please do not hesitate to contact us if you have any such queries.

Payment options
The following payment options are available:
iDEAL- If you use internet banking through ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,ING, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank or Van Lanschot Bankiers you can pay directly with your bank card. A popular method in The Netherlands.
Giropay- this is the most popular online banking payment method in Germany and comparable with iDEAL in The Netherlands. Giropay is supported by the following banks: Sparkassen, Postbank, Volksbanken Raiffeisenbanken, MLP, Cronbank, Readybank, CVW Privatbank, PSD Bank.
Mister Cash – Is used by our Belgian customers who bank with Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank of VDK Spaarbank. Safe purchasing on their own bank card.
DIRECTebanking – has been developed by the Payment Network AG. They provide guaranteed bank transactions in Germany, Austria, Switzerland, Belgium, The United Kingdom and France. This is a direct-payment method with a TÜV-certificate certified by de TÜV for safe transactions.
Credit Card- Visa, MasterCard
Maestro – This payment service will be introduced in April 2011.

Will there be extra charges for payment services?
No we do not charge you extra cost for payment services

Safe and secure payment environment online with patriciabruynse.nl
Purchasing garments at the patriciabruynse.nl online boutique is both safe and secure. Your payments are handled by our payment service provider MultiSafepay. Due to their 15 years of experience and know- how on online payments, they offer an excellent secure online service which complies with strict PCI-DSS-norm. MultiSafepay also has a iDEAL certification through Currence and all credit cards run through a 3-D Secure online payment service which is supported and Certified by Visa, and MasterCard Secure Code to ensure safe payments, online.

Privacy
Patriciabruynse.nl respects the privacy of all visitors to her site, and customers on her site. We ensure that your personal information will be handled accordingly. Your private information will only be used to make sure that your order and delivery is handled as smoothly and as quickly as possible.Patriciabruynse.nl will not give your information to a third party. It will only be given to a the company involved with the order payment, and for the delivery of your purchase.

Return & Exchange Policy
We endeavour to explain to you in detail about every clothing item. If you are unhappy about the garment you have received, or it does not fit correctly then you may exchange it for another size or return the clothing item, as desired. We have a policy which states “if you are not happy with your purchase then you are able to return the item and get your money back”. You are able to get your money back if you inform patriciabruynse.nl by e-mail within 7 days of receiving your parcel. The following terms apply:
For return of clothing items, the following terms apply;

Inform us in advance
It is imperative that you inform us, in advance, of your intention to return or exchange a clothing item. Please inform us by e-mail: info@patriciabruynse.nl within 7 days of receiving your parcel. After receiving your e-mail we will reply within 1 working day (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 18:00 hours) and I will send you an e-mail with the information on how to return your purchase.

Return of your purchase: details and instructions
After informing us by e-mail that you would like to return your clothing garment we will send you an e-mail within 1 working day (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 18:00 hours) with confirmation with return instructions. Please mention your order number, name and if you have made payment your method of payment, via a bank card, credit card or bank-transfer. Please mention your IBAN/BIC number. Return payments by credit card can only be credited to the same credit card’s account number.

Return term
Within The Netherlands, the clothing article which you would like to return, will need to be returned within 5 working days after receiving your e-mail return-confirmation (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 17:00 hours) at patriciabruynse.nl. For Belgium and Germany a return-term of 7 days will apply. Other countries will have to send the clothing back within 14 working days. Any returned items that are later then the mentioned terms will not be accepted unless both parties have agreed and accepted other terms.

Terms and Policy for returning clothing items
The clothing item returned needs to be in its’ original state. This means not worn and only tried-on to see how clothing item fits. No traces of food, drink, perfume and or cigarette smells or other signs of wear of the clothing item are acceptable. The attached labels need to be intact and not damaged. The packaging may not be damaged and must be in a perfect state. If the clothing item is damaged or has any of above mentioned defects; which after our inspection results in the garment not being re-saleable; we will not be able to accept your return. Please make sure that when trying on the garment you do not use perfume, that you do not get any make-up on the garment or that the garment does not get damaged by jewelry you may be wearing. Patriciabruynse.nl has the right on the grounds of all mentioned Terms or suspicion of the above to refuse and or charge money for repair and subtract this from original retail price.

Return Confirmation
After we have received your returned parcel we will inspect the garment as mentioned above. You will receive an e-mail within 2 working days of our receipt of your returned parcel. Within 30 working days after receiving the said parcel, your purchase price excluding charged delivery/shipping costs will be reimbursed. The customer incurs the costs for returning parcels.
Please make sure your return parcel is properly stamped for postage
The customer is responsible for sufficient postage stamps for returning the parcel. Returned parcels which have not been post-paid correctly will be refused. We are not responsible for lost returned parcels. The customer is responsible for correct packaging and shipment of a return parcel.

Please note - for our international customers
Please note that you will be responsible for all shipping costs and that any additional duty or customs charges applicable in the destination country are payable by yourself. If you return any items to us then you will be responsible for return shipping costs and any re-entry duty or customs charges incurred when the items re-enter The Netherlands. Patriciabruynse.nl does not refund the sending or return of shipping costs unless the items are faulty or are not the items you have ordered. In compliance with the DSR (Distance Selling Regulations) under EU Law. Refunds for returns of items that patriciabruynse.nl accepts are faulty or incorrect items will be refunded via your original method of payment. We do not refund any shipping costs (either the cost to send the items to you or the cost of the return) and are unable to refund any duty paid on the items returned to us that are either faulty or unsuitable as this is a contract between the purchaser and own country Customs & Excise.

Complaints procedure concerning the delivery of your order
We try everything possible to ensure your parcel is sent in both a secure and efficient manner . On arrival of your parcel please check to see if you have received the correct item. If you have not received the correct item or it does not comply with the description on the web-boutique, then please inform us immediately by e-mail info@patriciabruynse.nl or phone (Mon-Fri excl. Sunday and holiday days 11:00 – 18:00 hours). Please mention your order number.

We endeavour to offer you a high quality of service therefore if something is not correct or if you are not happy with the ordered item then please inform us within 7 working days after receiving your clothing items. We will try our upmost to assist and to find a solution for you.

Text under copyright(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Patricia Bruynse | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel